top of page

Pagkakaiba-iba • Pagkakapantay-pantay • Kakayahan

Ang tunay na tibok ng puso ng Virginia Beach Chorale ay mga miyembro nito. Ang aming mga mang-aawit ay dapat sumasalamin sa isang snapshot ng multifaceted na Hampton Roads na komunidad. Ang isang ika-21 siglo na samahan ng sining ay dapat magkakaiba sa edad, pagkakakilanlan ng kasarian, lahi, oryentasyong sekswal, kakayahan, at etnisidad. Kami ay nagtatrabaho patungo sa hangarin na araw-araw. Magkasama, magkakasuwato, nagsusumikap tayong magtayo ng isang kultura ng equity, pagkakaiba-iba, at pagiging inclusivity sa sining.

bottom of page