top of page

ARTISTS NA SUMUSUNOD

Ang Virginia Beach Chorale ay mayaman na kasaysayan ng pakikipagtulungan sa iba pang mga artista at pagsasagawa ng mga pangkat ng sining, na bumubuo ng mayaman, makabuluhang pakikipagsosyo na nagpapakita ng sining na matatagpuan sa aming komunidad.

Isang KASAYSAYAN NG KOLLABORASYON

Ang Virginia Beach Chorale ay gumanap sa mga artista tulad ng Kenny Rogers, The Tenors, Symphonicity, Tidewater Winds, The Virginia Wind Symphony, at ang United States Atlantic Fleet Band.

Isang VARIETY OF TALENT

Habang ang Virginia Beach Chorale ay umunlad nang maayos sa ika-21 siglo, tinatanggap namin ang mga bagong pagkakataon upang makipagsosyo sa iba pang mga artista at gumaganap na mga pangkat ng sining. Kinikilala namin na magkasama, kami ay malakas at maaari naming magawa ang marami sa aming pagsisikap na magkasama.

ANG MGA OPPORTUNISYON AY MAGIGING SALITA

Interesado sa pakikipagtulungan? Magpadala sa amin ng isang mensahe.

Thanks! Message sent. Someone will get back to you shortly.

bottom of page