top of page
Sandler Chorale Gawthrop.jpg

Ang Virginia Beach Chorale ay isa sa pinakamahabang-tenured na gumaganap na arts arts ng Virginia at Chorale at naging isang pundasyon ng pamayanan ng Hampton Roads arts community mula 1958. Kami ay nakatuon sa kalidad ng mga pagtatanghal, edukasyon sa musika, at serbisyo sa komunidad. Bilang resident choral ensemble ng Sandler Center para sa Performing Arts, nagsasagawa kami ng iba't ibang repertoire mula sa mga klasiko hanggang Broadway at rock hanggang sa jazz sa dalawang pangunahing konsiyerto, isa sa panahon ng Pasko at isa sa tagsibol, na may karagdagang benepisyo at pagtulung-tulungan na pagtatanghal sa buong ang taon. Ang naka-iskedyul na audition para sa mga bagong miyembro ay gaganapin sa Agosto at Enero ng bawat taon.

Ang aming misyon ay upang mapagbuti ang buhay sa kultura at musikal ng pamayanan at magbigay ng isang pagkakataon para sa mga interesado sa choral music na makilahok sa mga gawaing pangmusika.

TUNGKOL SA VIRGINIA BEACH CHORALE

Sandler Chorale Gawthrop Side POV.jpg
Heading 6

9

MAAARI

3:00 PM

"Mga Modernong Klasiko"

Roper Performing Arts Center

Spring 2023 Concert Poster Updated.jpg

GALING